Bemötandets scenkonst

Vi har börjat jobba med vår stora föreställning på scenisk grundträning, den vi skall spela i maj. Temat för i år är bemötande och det återkommer i både forumteatern och i den stora föreställningen som inte fått något namn än. Det finns mycket att reflektera omkring just begreppet bemötande kanske särskilt när det gäller människor med olika typer av funktionsnedsättningar. Vem bestämmer vad som är en meningsfull sysselsättning, hur sexlivet skall se ut, eller hur man skall klä sig? Vad man lägger sina pengar på eller vad man stoppar i sig? Det är frågor som absolut tål att reflekteras omkring och för människor med intellektuell funktionsnedsättning som lever hela sitt liv i en situation där andra människor lägger sig i och fattar beslut åt en, är det extra viktigt att dessa människor har inlevelseförmåga och kan fatta beslut som är respektfulla och inte handlar om personliga värderingar eller moral.

DSC00317

Vår konstnärliga ledare, Marie Lindblad har myntat begreppet ”bemötandets scenkonst” som handlar om hur vi kan arbeta sceniskt för att få syn på oss själva, som individer i ett kulturellt sammanhang, för att bearbeta och skapa bättre förutsättningar för jämställdhet i vårt samhälle. Bemötande handlar inte bara om hur människor utan funktionsnedsättning (om det nu finns några sådana) bemöter människor med funktionsnedsättning, utan också vice versa, alltså hur människor med funktionsnedsättning bemöter, tar plats och initiativ i samhället för att skapa och ta makten i sitt eget liv.

Länkar till FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktions-
nedsättning:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/22/09/aa6928eb.pdf (Lättläst)

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/19/18/516a2b36.pdf

Annonser